Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên hình 1, các điểm và đường thẳng được vẽ trên giấy, trên bảng và trên máy tính. Em hãy cho biết hình ảnh và đường thẳng còn được nhìn thấy ở đâu.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 2 và hình 3 đều biểu diễn ba điểm A, B, C. Em có nhận xét gì về vị trí các điểm của hai hình này ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 152 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ thêm ba điểm ở hình 3 và đặt tên cho chúng.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Các hình vẽ dưới đây là hình gì ? Hãy đếm xem mỗi hình chứa bao nhiêu điểm được vẽ bằng màu đỏ. Em có thể vẽ thêm bao nhiêu điểm vào mỗi hình dưới đây ?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 153 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy đếm trong hai bức tranh dưới đây, mỗi bức có bao nhiêu đường thẳng.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy quan sát và nhận xét về vị trí của hai điểm N, P đối với đường thẳng d trên hình 6.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 7, trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 155 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy quan sát và nêu nhận xét về các điểm ở trên hình 8 và hình 9.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát bức tranh dưới đây và nêu nhận xét về tranh luận của hai bạn Minh và Huy.

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nếu đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thì gọi tên như thế nào ?

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 157 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nêu nhận xét về số điểm chung của hai đường thẳng trong mỗi hình 13a và 13b.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy dùng thước để kiểm tra xem trong các điểm B, C, D, E ở hình 16, điểm nào thuộc tia At ?

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm những hình ảnh của tia trong đời sống mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động 13 trang 158 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng xy cho hai điểm A và B (h.17). Hãy nêu các cặp tia đối nhau và không đối nhau.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 19.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 159 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 18 thì :

Xem lời giải

Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho

Xem lời giải

Bài 3 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 21 để trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất