Bài tập - Chủ đề 5 : Lũy thừa

Bình chọn:
4.5 trên 84 phiếu
Bài 1 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa :

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Toán học và Sinh học

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị các lũy thừa sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

Xem lời giải

Bài 5 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem lời giải

Bài 6 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

Xem lời giải

Bài 7 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

Xem lời giải

Bài 8 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 ? ( Chú ý có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa)

Xem lời giải

Bài 9 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính :

Xem lời giải

Bài 10 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh :

Xem lời giải

Bài 11 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính bằng hai cách :

Xem lời giải

Bài 12 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các số sau dưới dạng tổng các lũy thừa của 10 :

Xem lời giải

Bài 13 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 14 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính :

Xem lời giải

Bài 15 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết rằng

Xem lời giải