Bài 9 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập a) Tính :

Đề bài

a) Tính : \({10^2},{10^3},{10^4},{10^5},{10^6}\).

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10 :    1000 ;  1000000 ; 1 tỉ ; \(\underbrace {100...0}_\text{15 chữ số 0}\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\;{10^2} = 10.10 = 100  \cr  & {10^3} = 10.10.10 = 1000  \cr  & {10^4} = 10.10.10.10 = 10000  \cr  & {10^5} = 10.10.10.10.10 = 100000  \cr  & {10^6} = 10.10.10.10.10.10 = 1000000  \cr  & b)\;1000 = {10^3}  \cr  & 1000000 = {10^6} \cr} \)

1 tỉ = 109

\(\underbrace {100...0}_\text{15 chữ số 0} = {10^{15}}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 5 : Lũy thừa