Luyện tập - Chủ đề 18: Các bài toán về phân số.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm :

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Bạn Hùng có 32 viên bi gồm ba loại : xanh, vàng, đỏ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Viết thành phép tính rồi thực hiện phép tính đó :

Xem lời giải

Bài 4 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Viết thành lời các phép tính và kết quả của các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 5 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Tìm hai phần ba của các số : 15; 72; -216.

Xem lời giải

Bài 6 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 7 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong một tổ dân phố, mỗi tháng nhân viên điện lực phải thu đủ 240 hóa đơn tiền điện. Ngày thứ

Xem lời giải

Bài 8 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm một số, biết :

Xem lời giải

Bài 9 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm một số, biết một nửa

Xem lời giải

Bài 10 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong một hộp sữa bột có chứa 4,5% bơ. Cho biết khối lượng bơ có trong sữa là 180g. Hãy tính khối lượng sữa trong hộp.

Xem lời giải

Bài 11 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng hết 350 lít nước thì trong bể còn lại một lượng nước bằng

Xem lời giải

Bài 12 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thư viện của trường Mai có 1212 cuốn sách, trong đó :

Xem lời giải

Bài 13 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hùng và các bạn đi cắm trại bằng xe đạp. Khởi hành từ trường đến địa điểm cách trường 20 km.

Xem lời giải

Bài 14 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số x và y biết tỉ số

Xem lời giải

Bài 15 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm hai số x và y biết tỉ số và

Xem lời giải

Bài 16 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy so sánh 24% của 30 và 30% của 24. Dùng kết quả vừa tìm được để tính nhanh :

Xem lời giải

Bài 17 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho biết 25% số học sinh của trường Nam là 220. Hỏi trường Nam có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Xem lời giải

Bài 18 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Chiều dài của đường hầm Thủ Thiêm là 1490 m, trên một bản đồ của TP.Hồ Chí Minh, chiều dài đó đo được 2,98 cm. Tính tỉ lệ xích của bản đồ nói trên.

Xem lời giải

Bài 19 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Chiều dài một chiếc máy bay Airbus A380 là 73 m, trên một bản vẽ kĩ thuật chiều dài đó đo được 7,3 cm. Tính tỉ lệ xích của bạn vẽ nói trên.

Xem lời giải

Bài 20 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Một bồn xăng có chứa 800 lít xăng.

Xem lời giải

Xem thêm