Bài 8 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tìm một số, biết :

Đề bài

Tìm một số, biết :

a) \({3 \over 7}\) của số đó bằng 27

b) \({4 \over 5}\) của số đó bằng \({9 \over 2}\)

c) \({2 \over 3}\) của số đó bằng 6,2

d) \({{11} \over 9}\) cúa số đó bằng -22.

Lời giải chi tiết

a)Số phải tìm bằng: \(27:{3 \over 7} = 63.\)

b) Số phải tìm bằng: \({9 \over 2}:{4 \over 5} = {{45} \over 8}.\)

c) Số phải tìm bằng: \(6,2:{2 \over 3} = 9,3.\)

d) Số phải tìm bằng: \( - 22:{{11} \over 9} =  - 18.\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 18: Các bài toán về phân số.