Bài 1 trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Tìm :

Đề bài

Tìm :

a) \({2 \over 5}\) của 22,5                b) \({4 \over 7}\) của \(\left( { - {2 \over 3}} \right)\)

c) \(2{3 \over 4}\) của \(1{1 \over 2}\).

Lời giải chi tiết

\(a){2 \over 5}\)  của 22,5 bằng: \(22,5.{2 \over 5} = 9.\)

\(b){4 \over 7}\)  của \(\left( { - {2 \over 3}} \right)\)  bằng: \({{ - 2} \over 3}.{4 \over 7} = {{ - 8} \over {21}}.\)

\(c)2{3 \over 4}\)  của \(1{1 \over 2}\)  bằng: \(1{1 \over 2}.2{3 \over 4} = 4{1 \over 8}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí