Luyện tập - Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 4 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x , Z, cho biết :

Xem lời giải

Bài 5 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 8.

Xem lời giải

Bài 6 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem lời giải

Bài 7 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng :

Xem lời giải

Bài 8 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh đang là , một công nhân đã hạ nhiệt độ xuống thêm nữa. Hỏi sau khi điều chỉnh, nhiệt độ trong phòng ướp lạnh là bao nhiêu độ C ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một con cá chuồn đang ở vị trí -2m so với mực nước biển, nó bay cao lên 5m nữa. Tính độ cao của cá chuồn sau khi bay lên.

Xem lời giải

Bài 10 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một tòa nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm (tầng trệt được đánh số là tầng 0), hãy dũng phép cộng các số nguyên để diễn tả tình huống sau đây : Một thang máy đang ở tầng 3, nó đi lên tầng 7

Xem lời giải

Bài 11 trang 121 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Xem lời giải