Bài tập - Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ở hình 20, có những điểm và đường thẳng chưa được đặt tên, em hãy đặt tên cho chúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng x, y, z sao cho

Xem lời giải

Bài 3 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 21 để trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau :

Xem lời giải

Bài 5 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình theo các kí hiệu sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Đố : Đố em trong hình 22 : những điểm nào thuộc đường thẳng x ; những điểm nào thuộc đường thẳng y (có thể dùng thước thẳng để kiểm tra).

Xem lời giải

Bài 7 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể dùng thước thẳng để kiểm tra ).

Xem lời giải

Bài 8 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 24 và gọi tên :

Xem lời giải

Bài 9 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình thỏa mãn các điều kiện sau :

Xem lời giải

Bài 10 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Xem hình 25 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Xem lời giải

Bài 11 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 26 để trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Bài 12 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :

Xem lời giải

Bài 13 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Đố : Người ta có thể trồng được 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây như hình 27. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây.

Xem lời giải

Bài 14 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 28 để trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Bài 16 trang 161 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Gọi tên các đường thẳng ở hình 29.

Xem lời giải

Bài 17 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tại sao ta không nói hai điểm thẳng hàng ?

Xem lời giải

Bài 18 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Quan sát hình 30 rồi điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau :

Xem lời giải

Bài 19 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng được kẻ ? Hãy đọc tên các đường thẳng ấy.

Xem lời giải

Bài 20 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

Xem lời giải

Bài 21 trang 162 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm C thuộc tia AB. Hỏi :

Xem lời giải

Xem thêm