Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Hoạt động 1 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Với A, B là hai điểm đã cho, dùng thước thẳng và bút để vẽ đoạn thẳng AB.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhận xét về số điểm chung của hai đoạn thẳng AB và CD trong hai hình sau :

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 168 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhận xét về số điểm chung của đoạn thẳng AB và tia Ox trong hai hình sau :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 169 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhận xét về số điểm chung của đoạn thẳng AB và đường thẳng d trong hai hình sau :

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 169 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Sau khi quan sát hình bên :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy vẽ một đoạn thẳng AB và dùng thước thẳng có chia khoảng mm để đo đoạn thẳng ấy.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hình 5 miêu tả một khung thành bóng đá. Hãy so sánh độ dài của cộ dọc và xà ngang.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 170 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho các đoạn thẳng trong hình 6.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một inch bằng bao nhiêu milimet ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 171 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ta nói khoảng cách (đường bộ) giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là khoảng 1729km. Khoảng cách đó là khoảng cách giữa hai địa điểm nào của hai thành phố ?

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 171 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Làm sao để đo đoạn thẳng AB = 70m với một thước cuộn có chiều dài 30m ?

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 172 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các hình 7a và 7b dưới đây, hãy dùng thước đo để so sánh AM + MB với AB.

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên tia Ox hãy vẽ hai đoạn thẳng OA = 3cm và OB = 4cm. Hãy tìm trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 173 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Quan sát hình 9 và nêu nhận xét :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 174 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Nêu cách dùng một sợi dây để xác định vị trí trung điểm của một mép bảng.

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 174 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy lấy một tờ giấy can (giấy trong), trên đó vẽ đoạn thẳng AB, rồi tìm trung điểm của nó theo hướng dẫn sau :

Xem lời giải

Thư giãn trang 175 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một con kiến bò từ điểm F tới điểm G theo hình dưới đây.

Xem lời giải

Bài 1 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho điểm M thuộc đoạn thẳng PQ thì khẳng định đúng là :

Xem lời giải

Bài 2 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng lấy bốn điểm M, N, P, O như hình 13. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 176 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai đường thẳng m, n cắt nhau tại O. Lấy hai điểm M, N thuộc đường thẳng m sao cho đoạn thẳng MN không cắt đường thẳng n.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất