Luyện tập - Chủ đề 6 : Thứ tự thực hiện các phép tính

Bình chọn:
4.4 trên 36 phiếu
Bài 1 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài 2 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 3 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh :

Xem lời giải

Bài 4 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Xem lời giải

Bài 5 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy đặt các dấu của phép tính

Xem lời giải

Bài 6 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong hai bài toán sau đây, bài nào có lời giải là phép tính : 265 – (45 : 5) ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy nghĩ ra một đề bài toán có lời giải là các phép tính :

Xem lời giải

Bài 8 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Minh tập luyện để chuẩn bị dự thi hội khỏe Phù Đổng. Minh chạy đều một vòng sân trường hết 150 giây. Hỏi :

Xem lời giải

Bài 9 trang 60 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có một số đường được đựng trong các bao thuộc ba loại : loại 16kg, loại 17kg, loại 21kg. Có thể lấy ra 100kg đường mà không phải mở bất kì một bao nào không ? Có bao nhiêu cách như vậy ?

Xem lời giải