Bài tập - Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên

Bình chọn:
4.8 trên 81 phiếu
Bài 1 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 1 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem chi tiết
Bài 2 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 2 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

Xem chi tiết
Bài 3 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 3 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết
Bài 4 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 4 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhanh các tổng sau :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 5 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính

Xem chi tiết
Bài 6 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 6 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x trong mỗi trường hợp sau :

Xem chi tiết
Bài 7 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 7 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

Xem chi tiết
Bài 8 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 8 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho hai số nguyên

Xem chi tiết
Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 9 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số nguyên x, biết rằng tổng của ba số 3, -2 và x bằng 5.

Xem chi tiết
Bài 10 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 10 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho a,b,c. Chứng tỏ a – b – c và b + c – a là hai số đối nhau.

Xem chi tiết
Bài 11 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 Bài 11 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho a, b, c, d. Đơn giản các biểu thức sau :

Xem chi tiết


Gửi bài