Bài 2 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tìm x trong mỗi trường hợp sau :

Đề bài

Tìm \(x \in {\rm Z}\) trong mỗi trường hợp sau :

\(\eqalign{  & a)\;x + 3 = 20  \cr  & b)\;x + 12 = 4  \cr  & c)\;x + 15 = 0  \cr  & d)\;x - 5 = 7  \cr  & e)\;6 - x = 8  \cr  & g) \;- x - 4 = 10. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(x+3 = 20\)

         \(x = 20 -3\)

         \(x = 17\)

b) \(x + 12 = 4\)

             \(x = 4 -12\)

             \(x = -8\)

c) \(x + 15 = 0\)

            \(x = 0 – 15\)

            \( x = -15\)

d) \(x -5 = 7\)

        \( x = 7+5\)

         \(x = 12\)

e) \(6 - x = 8\)

          \(x = 6 - 8\)

          \(x = -2\)

g) \(–x – 4 = 10\)

             \(x = - 4 – 10\)

             \(x = -14\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài