Bài 4 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tính nhanh các tổng sau :

Đề bài

Tính nhanh các tổng sau :

\(\eqalign{  & a)\;S = \left( {45 - 3756} \right) + 3756  \cr  & b)\;S = \left( { - 2014} \right) - \left( {148 - 2014} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(S = (45 - 3756) + 3756\)

\(\;\;\;\;\;\;\;= 45 - 3756 + 3756 \)

\(\;\;\;\;\;\;\;= 45 + ( - 3756 + 3756)\)

\(\;\;\;\;\;\;\;= 45 + 0 = 45\)

b) \(S = ( - 2014) - (148 - 2014) \)

\(\;\;\;\;\;\;\;=  - 2014 - 148 + 2014 \)

\(\;\;\;\;\;\;\;= ( - 2014 + 2014) - 148\)

\(\;\;\;\;\;\;\;= 0 - 148 =  - 148\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí