Bài 8 trang 130 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Cho hai số nguyên

Đề bài

Cho hai số nguyên \(A = \left( {x + y} \right) - \left( {z + t} \right);\) \(B = \left( {x - z} \right) + \left( {y - t} \right).\) Hãy so sánh A và B.

Lời giải chi tiết

\(A = (x + y) –(z + t) = x + y – z – t\)

\(B = (x - z) + (y - t) = x – z + y – t \)\(\,= x + y – z – t\)

Do đó \(A = B\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí