Bài tập - Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia phân số

Bình chọn:
4.3 trên 34 phiếu
Bài 1 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện các phép tính :

Xem lời giải

Bài 2 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện các phép tính :

Xem lời giải

Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Phân số

Xem lời giải

Bài 4 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số :

Xem lời giải

Bài 5 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số :

Xem lời giải

Bài 6 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 7 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm x, biết :

Xem lời giải

Bài 8 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí :

Xem lời giải

Bài 9 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính giá trị của biểu thức :

Xem lời giải

Bài 10 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong một bể nước, lượng nước chiếm đến

Xem lời giải

Bài 11 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A để đến B với vận tốc 15 km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để về A với vận tốc 12 km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút.

Xem lời giải

Bài 12 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Bạn Hùng làm phép tính :

Xem lời giải

Bài 13 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 14* trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Chứng tỏ :

Xem lời giải

Bài 15 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 16 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 17 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm thương của phép chia, biết rằng khi cộng số bị chia với 18 và cộng số chia với 3 thì thương không thay đổi.

Xem lời giải

Bài 18 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập So sánh A và B, biết rằng :

Xem lời giải