Bài 17 trang 55 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tìm thương của phép chia, biết rằng khi cộng số bị chia với 18 và cộng số chia với 3 thì thương không thay đổi.

Đề bài

Tìm thương của phép chia, biết rằng khi cộng số bị chia với 18 và cộng số chia với 3 thì thương không thay đổi.

Lời giải chi tiết

Gọi số bị chia, số chia lần lượt là a, b \((b \ne 0).\)  Theo đầu bài, ta có: \({{a + 18} \over {b + 3}} = {a \over b}\)

Do đó: \((a + 18).b = \left( {b + 3} \right).a \Rightarrow ab + 18b = a.b + 3a \Rightarrow 18b = 3a \Rightarrow a:b = 6\)

Vậy thương của phép chia đó là 6.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu