Chủ đề 8 : Số nguyên tố - Hợp số

Bình chọn:
4.7 trên 78 phiếu
Hoạt động 1 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm các ước của các số tự nhiên a ghi trong bảng sau :

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 75 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy quan sát số áo của các cầu thủ dưới đây, nêu nhận xét về số ước của các số này.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Mai nói “ Một số tự nhiên nếu không là số nguyên tố thì phải là hợp số”. Em nghĩ thế nào ? Hãy giải thích điều đó.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 76 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số 13 ; 15 ; 17 ; 18, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số ? Vì sao ?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhìn vào bảng số nguyên tố nhỏ hơn 100, hãy trả lời các câu hỏi sau :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập An hỏi Bình số học sinh khối 6 của trường mình là bao nhiêu học sinh. Bình cho biết số học sinh khối 6 của trường mình là tích của bình phương số nguyên tố nhỏ nhất với ba số nguyên tố tiếp theo. Em hãy tìm số học sinh khối 6 của trường.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Các số sau là số nguyên tố hay hợp số ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 78 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Phân tích các số 54 ; 540 ; 1200 ra thừa số nguyên tố.

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 79 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. An phân tích các số 120, 306, 567 ra thừa số nguyên tố như sau :

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Thay chữ số nào vào dấu *

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố :

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho các số nguyên tố nào ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho số . Mỗi số 4, 6, 8, 16, 11 có là ước của a không ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm hai số nguyên tố có tổng là 50. Bài toán có nhiều đáp số không ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Cho số a = 5. 13. Hãy viết tất cả các ước của a.

Xem lời giải

Bài 9 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của mỗi số :

Xem lời giải

Bài 10 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất