Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.

      216 ;  425 ;  723 ;  447 ;  477 ;  567.

Lời giải chi tiết

Số 216 chia hết cho 1 và 216; Số 216 có tận cùng là 6 nên chia hết cho 2

Do đó số 216 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 425 chia hết cho 1 và 425; Số 425 có tận cùng là 5 nên chia hết cho 5

Do đó số 425 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 723 chia hết cho 1 và 723; Số 723 có tổng các chữ số bằng: 7 + 2 + 3 = 12 chia hết cho 3 nên số 723 chia hết cho 3

Do đó số 723 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 447 chia hết cho 1 và 447; Số 447 có tổng các chữ số bằng: 4 + 4 + 7 = 15 chia hết cho 3 nên số 447 chia hết cho 3

Do đó số 447 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 477 chia hết cho 1 và 477; Số 477 có tổng các chữ số bằng: 4 + 7 + 7 = 18 chia hết cho 3 và 9 nên 477 chia hết cho 3 và 9

Do đó số 477 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 567 chia hết cho 1 và 567; Số 567 có tổng các chữ số bằng: 5 + 6 + 7 = 18 chia hết cho 3 và 9 nên số 723 chia hết cho 3 và 9

Do đó số 567 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.