Bài 1 trang 80 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.

Đề bài

Dùng dấu hiệu chia hết để chứng tỏ các số sau đây không là số nguyên tố.

      216 ;  425 ;  723 ;  447 ;  477 ;  567.

Lời giải chi tiết

Số 216 chia hết cho 1 và 216; Số 216 có tận cùng là 6 nên chia hết cho 2

Do đó số 216 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 425 chia hết cho 1 và 425; Số 425 có tận cùng là 5 nên chia hết cho 5

Do đó số 425 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 723 chia hết cho 1 và 723; Số 723 có tổng các chữ số bằng: 7 + 2 + 3 = 12 chia hết cho 3 nên số 723 chia hết cho 3

Do đó số 723 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 447 chia hết cho 1 và 447; Số 447 có tổng các chữ số bằng: 4 + 4 + 7 = 15 chia hết cho 3 nên số 447 chia hết cho 3

Do đó số 447 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 477 chia hết cho 1 và 477; Số 477 có tổng các chữ số bằng: 4 + 7 + 7 = 18 chia hết cho 3 và 9 nên 477 chia hết cho 3 và 9

Do đó số 477 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Số 567 chia hết cho 1 và 567; Số 567 có tổng các chữ số bằng: 5 + 6 + 7 = 18 chia hết cho 3 và 9 nên số 723 chia hết cho 3 và 9

Do đó số 567 có nhiều hơn hai ước nên không là số nguyên tố

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí