Luyện tập - Chủ đề 8 : Số nguyên tố - Hợp số

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số 143 ; 152 ; 337 ; 409 và 621, số nào là hợp số ? Số nào là số nguyên tố ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Không làm phép tính, hãy xét xem các tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số :

Xem lời giải

Bài 3 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền dấu “X” vào ô thích hợp :

Xem lời giải

Bài 4 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt qua a

Xem lời giải

Bài 5 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Biểu diễn bốn số tự nhiên liên tiếp, biết số đầu tiên là a.

Xem lời giải

Bài 6 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy tìm một số nguyên tố có hai chữ số sao cho khi nhân số đó với 9 ta được một số gồm ba chữ số giống nhau.

Xem lời giải

Bài 7 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Máy tính của bạn Dũng bị hỏng các phím . Dũng muốn màn hình hiên lên số 5757. Dũng phải làm thế nào ? Em hãy giúp Dũng.

Xem lời giải

Bài 8 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tích của ba số lẻ liên tiếp bằng 105. Hãy tìm ba số đó.

Xem lời giải

Bài 9* trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Số là số nguyên tố hay hợp số ? Vì sao ?

Xem lời giải

Bài 10 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi trong các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó và mấy túi ? (Kể cả trường hợp xếp vào một túi).

Xem lời giải