Bài 4 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt qua a

Đề bài

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt qua a, tức là \({p^2} \le a\) :

a

29

67

49

127

173

253

p

2, 3, 5

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

a

29

67

49

127

173

253

p

2, 3, 5

2; 3; 5; 7

2; 3; 5; 7

2; 3; 5; 7; 11

2; 3; 5; 7; 11; 13

2; 3; 5; 7; 11; 13

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí