1. Nhân hai số nguyên khác dấu

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu