1. Nhân hai số nguyên khác dấu

Bình chọn:
4.5 trên 34 phiếu