Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên

Bình chọn:
4.4 trên 61 phiếu
Hoạt động 1 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hôm qua bạn Hùng đã nợ bạn Dũng 2 viên bi, hôm nay Hùng lại nợ Dũng thêm 3 viên bi nữa, vậy Hùng nợ Dũng tổng cộng bao nhiêu viên bi ?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhiệt độ tại chợ Sa Pa đã là , nhiệt độ tại Cổng Trời lại giảm thêm nữa. Em có thể cho biết nhiệt độ tại Cổng Trời được không ?

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 113 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên trục số (h.1), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (chiều dương) 2 đơn vị đến điểm +2, sau đó di chuyển tiếp thêm (cộng) về bên phải 1 đơn vị đến điểm +3.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền kết quả của các phép cộng vào ô trống :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên trục số (h.2), một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (chiều âm) 1 đơn vị đến điểm -1. Sau đó, di chuyển tiếp về bên trái 2 đơn vị (cộng với số -2). Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 114 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và nhận xét kết quả của :

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một tòa nhà có 8 tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng trệt), 1, 2, 3, …, 7 và 3 tầng hầm được đánh số là -1, -2, -3.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập tìm và so sánh kết quả của :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 116 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền kết quả các phép cộng vào ô trống :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh các cặp kết quả sau :

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh kết quả :

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hôm qua Lan đang nợ Hùng 10 ngàn, hôm nay Lan được mẹ cho 10 ngàn để trả nợ. Hỏi sau khi trả Hùng thì Lan có bao nhiêu tiển ?

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một thang máy đang ở tầng 3 nó đi xuống thêm 3 tầng nữa. Hỏi thang máy sẽ dừng ở đâu ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 118 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Lan nói : “ Tổng của một số dương và một số âm là một số âm”.

Xem lời giải

Bài 1 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh các cặp kết quả sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng các số nguyên x, biết :

Xem lời giải

Bài 4 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một chiếc tàu ngầm đang ở vị trí -20m so với mực nước biển, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15m nữa. Hỏi sau khi lặn xong, tàu ngầm sẽ ở vị trí nào ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất