Bài 1 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau :

\(\eqalign{  & a)\;234 + 4567  \cr  & b)\;\left( { - 3} \right) + \left( { - 9} \right)  \cr  & c)\;\left( { - 42} \right) + \left( { - 54} \right)  \cr  & d)\;12 + \left| { - 25} \right|  \cr  & e)\;\left| { - 22} \right| + \left| { - 44} \right|  \cr  & g)\;\left( { - \left| { - 2} \right|} \right) + \left( { - \left| { - 9} \right|} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(234 + 4567 = 4801\)

b) \((-3) + (-9) = -12\)

c) \((-42) + (-54) = -96\)

d) \(12 + |-25| = 12 + 25 =37\)

e) \(|-22| + |-44| = 22 + 44 = 66\)

g) \((-|-2|) + (-|-9|) = (-2) + (-9) \)\(\,= -11\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí