Bài 7 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Tính và nhận xét kết quả :

Đề bài

Tính và nhận xét kết quả :

a) \(45 + \left( { - 12} \right)\) và \(\left( { - 45} \right) + 12\).

b) \(\left( { - 17} \right) + \left( { + 17} \right)\) và \(23 + \left( { - 23} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) \(45 + (-12) = 33\);

\((-45) + 12 = -33.\)

Do đó: \(45 + (-12) > (-45) + 12\)

b) \((-17) + (+17) =  -17 + 17 = 0\);

\(23 + (-23) = 0.\)

Do đó: \( (-17) + (+17) = 23 + (-23)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí