Bài 3 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

Tính tổng các số nguyên x, biết :

\(\eqalign{  & a) - 3 < x < 3  \cr  & b) - 5 < x \le 4  \cr  & c) - 5 \le x \le 5  \cr  & d) - 4 \le x < 3. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) -3 < x < 3; x \( \in \) Z nên x \( \in \) {-2; -1; 0; 1; 2}

Tổng các số nguyên x là: \(0 + (-2+2) + (-1+1) = 0 + 0 = 0\)

b) -5 < x \( \le \) 4; x \( \in \) Z nên

x \( \in \) {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}

Tổng các số nguyên x là: \((-4 + 4) + (-3 + 3) + (-2 +2) + (-1 + 1) + 0 \)\(\;= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0\)

c) -5 \( \le \) x  \( \le \) 5; x \( \in \) Z nên

x \( \in \) {-5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng các số nguyên x là: \((-5+5) + (-4 + 4) + (-3 + 3) + (-2 +2) + (-1 + 1) + 0 \)\(\;= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0\)

d) -4 \( \le \) x < 3; x \( \in \) Z nên

x \( \in \) {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}

Tổng các số nguyên x là:  \((-4 )+ (-3) + (-2 +2) + (-1 + 1) + 0 \)\(\;=  -7 + 0 + 0 + 0 = -7\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.