Bài tập - Chủ đề 15: So sánh phân số

Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu
Bài 1 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các phân số

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 5 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 7 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 8 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hai phân số sau đây có bằng nhau không ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 10 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập So sánh các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 11 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Thời gian nào dài hơn :

Xem lời giải

Bài 12 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Lớp 6A có

Xem lời giải

Bài 13 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho các phân số sau :

Xem lời giải

Bài 14 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Đối với phân số ta có tính chất bắc cầu :

Xem lời giải

Bài 15 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho

Xem lời giải

Bài 16 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Chứng tỏ rằng

Xem lời giải