Bài 11 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

a) Thời gian nào dài hơn :    \({2 \over 3}\) giờ hay \({3 \over 4}\) giờ ?

b) Đoạn thẳng nào ngắn hơn :  \({{13} \over {20}}m\) hay \({7 \over 8}m\) ?

c) Khối lượng nào nhỏ hơn :  \({{13} \over {12}}kg\) hay \({{10} \over 9}\) kg ?

d) Vận tốc nào lớn hơn : \({5 \over 6}km/h\) hay \({9 \over {10}}km/h\)?

Lời giải chi tiết

\(a){2 \over 3}h = {8 \over {12}}h;{3 \over 4}h = {9 \over {12}}h.\)

Vì \({9 \over {12}}h > {8 \over {12}}h\)  nên \({3 \over 4}h\)  dài hơn \({2 \over 3}h.\)

\(b){{13} \over {20}}m = {{26} \over {40}}m;{7 \over 8}m = {{35} \over {40}}m.\)

Vì \({{26} \over {40}}m < {{35} \over {40}}m\)  nên \({{13} \over {20}}m < {7 \over 8}m.\)

Đoạn thẳng \({{13} \over {20}}m\)  ngắn hơn đoạn thẳng \({7 \over 8}m.\)

\(c){{13} \over {12}}kg = {{39} \over {36}}kg;{{10} \over 9}kg = {{40} \over {36}}kg.\)

Vì \({{39} \over {36}}kg < {{40} \over {36}}kg\)  nên \({{13} \over {12}}kg < {{10} \over 9}kg\)

Khối lượng \({{13} \over {12}}kg\)  nhỏ hơn khối lượng \({{10} \over 9}kg.\)

\(d){5 \over 6}km/h = {{25} \over {30}}km/h;{9 \over {10}}km/h = {{27} \over {30}}km/h\)

Vì \({{25} \over {30}}km/h < {{27} \over {30}}km/h\)  nên \({5 \over 6}km/h < {9 \over {10}}km/h\)

Vận tốc \({9 \over {10}}km/h\)  lớn hơn vận tốc \({5 \over 6}km/h.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.