Bài 4 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số sau :

a) \({{17} \over {120}}\) và \({7 \over {40}}\) ;

b) \({6 \over { - 102}}\) và \({{ - 44} \over {187}}\) ;

c) \({{13} \over {30}},{{ - 7} \over {60}}\) và \({{27} \over { - 40}}\) ;

d) \({{ - 11} \over {30}},{{13} \over { - 48}}\) và \({{ - 17} \over { - 60}}\).

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{{17}}{{120}};\dfrac{7}{{40}} = \dfrac{{7.3}}{{40.3}} = \dfrac{{21}}{{120}}\)

b) Ta có: \(\dfrac{6}{{ - 102}} = \dfrac{{ - 6}}{{102}} = \dfrac{{ - 6:6}}{{102:6}} = \dfrac{{ - 1}}{{17}};\)

\(\dfrac{{ - 44}}{{187}} = \dfrac{{ - 44:11}}{{187:11}} = \dfrac{{ - 4}}{{17}}\)

\(\eqalign{  & c){{13} \over {30}} = {{13.4} \over {30.4}} = {{52} \over {120}};{{ - 7} \over {60}};\cr&{{27} \over { - 40}} = {{27.3} \over { - 40.3}} = {{81} \over { - 120}} = {{ - 81} \over {120}}  \cr  & d){{ - 11} \over {30}} = {{ - 11.8} \over {30.8}} = {{ - 88} \over {240}};\cr&{{13} \over { - 48}} = {{ - 13} \over {48}} = {{ - 13.5} \over {48.5}} = {{ - 65} \over {240}};\cr&{{ - 17} \over { - 60}} = {{17} \over {60}} = {{17.4} \over {60.4}} = {{68} \over {240}} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.