Bài 8 trang 31 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Hai phân số sau đây có bằng nhau không ?

Đề bài

Hai phân số sau đây có bằng nhau không ?
a) \({{ - 7} \over {15}}\) và \({{56} \over { - 120}}\) ;

b) \({{43} \over {47}}\) và \({{4343} \over {47474}}\).

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({{ - 7} \over {15}} = {{ - 7.8} \over {15.8}} = {{ - 56} \over {120}};{{56} \over { - 120}} = {{ - 56} \over {120}}.\)

Do đó: \({{ - 7} \over 5} = {{56} \over { - 120}}.\)

b) Ta có: \({{43} \over {47}} = {{43.101} \over {47.101}} = {{43.43} \over {47.47}}.\)

Do đó: \({{43} \over {47}} = {{43.43} \over {47.47}}.\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 15: So sánh phân số