4. Biểu đồ phần trăm.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 15 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tỉ số phần trăm số học sinh của lớp Mai khi đến trường được phụ huynh đưa rước, đi bộ hoặc tự đi xe đạp và số học sinh cả lớp lần lượt được biểu diễn bởi các ô vuông màu đỏ, màu xanh dương

Xem lời giải

Hoạt động 16 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tỉ số phần trăm số học sinh giỏi, khá, trung bình và yếu cuối học kì I của lớp 6C như sau :

Xem lời giải

Hoạt động 17 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Quan sát tổng số thời gian hoạt động của đèn xanh, đèn đỏ và đèn vàng trong một giờ tại chốt đèn giao thông ở một ngã tư, ta vẽ được biểu đồ hình quạt như sau :

Xem lời giải

Thư giãn 2 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Bức hình trên có bao nhiêu màu ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 6 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Đầu năm học, lớp 6A bầu lớp trưởng với ba ứng cử viên là Mai, Hùng, Lân. Tỉ số phần trăm phiết bầu của ba bạn là :

Xem lời giải

Thư giãn 3 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Mũi dài và phân số

Xem lời giải