Luyện tập - Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu
Bài 1 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng, có thể tính nhanh tổng 997 + 29 như sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có thể tính nhẩm tích 75.6 bằng cách :

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Áp dụng tính chất

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Sử dụng máy tính bỏ túi.

Xem lời giải

Bài 5 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Toán học với Vật lí

Xem lời giải

Bài 6 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính tổng của số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số và số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số.

Xem lời giải

Bài 7 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một người đi xe đạp, giờ thứ nhất đi được 18km. Trong hai giờ tiếp theo, mỗi giờ đều chạy nhanh hơn giờ thứ nhất 5km. Hỏi trong ba giờ người ấy đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Xem lời giải

Bài 8 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thư viện trường em có 6 dãy chứa sách, mỗi dãy có 12 kệ sách, mỗi kệ xếp được 155 quyển sách. Hỏi thư viện trường em có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

Xem lời giải

Bài 9 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính tổng :

Xem lời giải

Bài 10 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng :

Xem lời giải

Bài 11 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 12 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Viết mỗi số sau đây dưới dạng tổng của ba số tự nhiên : 4 ; 5 ; 6 ; 7.

Xem lời giải

Bài 13* trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Bạn Hùng đánh số trang một quyển sách dày 108 trang. Bạn Hùng phải viết tất cả bao nhiêu chữ số ?

Xem lời giải

Bài 14 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tích các số tự nhiên từ 7 đến 37 tận cùng bằng chữ số gì ?

Xem lời giải

Bài 15 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Số học sinh khối 6 của trường em là 441 bạn, biết rằng số học sinh nữ gấp đôi số học sinh nam. Tính số học sinh nam.

Xem lời giải

Bài 16* trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tích của hai số là 630. Nếu thêm 4 đơn vi vào một số thì tích mới là 798. Tìm hai số đó.

Xem lời giải

Bài 17 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh a và b mà không tính cụ thể giá trị của chúng :

Xem lời giải

Bài 18 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Toán vui

Xem lời giải