Bài 2 trang 35 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Có thể tính nhẩm tích 75.6 bằng cách :

Đề bài

Có thể tính nhẩm tích 75.6 bằng cách :

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân :

\(75.6 = 75.\left( {2.3} \right) = \left( {75.2} \right).3 \)\(\,= 150.3 = 450.\)

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :

\(75.6 = \left( {70 + 5} \right).6 = 70.6 + 5.6 \)\(\,= 420 + 30 = 450.\)

a)  Hãy tính nhẩm bằng cách dùng tính chất kết hợp của phép nhân :

    \(35.4\)  ;         \(45.12\)  ;            \(125.16.\)

b) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng :

    \(25.13\)  ;        \(34.11\)  ;            \(47.101.\)

Lời giải chi tiết

a) \(35.4 = 35.(2.2) = (35.2).2 = 70.2 = 140\)

\(45.12 = 45.(2.6) = (45.2).6 = 90.6 = 540\)

\(125.16 = 125.(8.2) = (125.8).2 = 1000.2 = 2000\)

b) \( 25.13 = 25.(10 + 3) = 25.10 + 25.3 = 250 + 75 = 325\)

\(34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34.1 = 340 + 34 = 374\)

\(47.101 = 47.(100 + 1) = 47.100 + 47.1 = 4700 + 47 = 4747\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài