Bài 10 trang 36 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

Tính tổng :

\(\eqalign{  & a)\;S = 1 + 2 + 3 + ... + 100  \cr  & b)\;S = 15 + 17 + 19 + 21 + ... + 153 + 155  \cr  & c)\;S = 4.325.6 + 4.69.24 + 3.339.8  \cr  & d)\;S = 43.37 + 43.73 + 57.66 + 57.44  \cr  & e)\;S = 48.19 + 48.115 + 134.52. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(S = 1 + 2 + 3 + … + 100\)

\(= (1 + 100) + (2 + 99) + …+ (50 + 51)\)

\( = \underbrace {101 + 101 + ... + 101}_\text{có 50 số hạng101}\)

\(= 101.50\)

\(=5050\)

b) \(S = 15 + 17 + 19 + 21 + …+ 153 + 155\)

\(= (15 + 155) + (17 + 153) + …+ (83 + 87) + 85\)

\( = \underbrace {170 + 170 + ... + 170}_\text{có 35 số hạng 170} + 85 = 170.35 + 85\)

\(= 5950 + 85\)

\(= 6035\)

c) \(S = 4.325.6 + 4.69.24 + 3.399.8\)

\(= 24.325 + 24.69.4 + 24.399\)

\(= 24.(325 + 69.4 + 399)\)

\(= 24.1000 = 24000\)

d) \(S = 43.37 + 43.73 + 57.66 + 57.44\)

\(= 43.(37 + 73) + 57.(66 + 44)\)

\(= 43.110 + 57.110\)

\(= 110.(43 + 57)\)

\(= 110.100 = 11000\)

e) \(S = 48.19 + 48.115 + 134.52\)

\(= 48.(19 + 115) + 134.52\)

\(= 48.134 + 134.52\)

\(= 134.(48 + 52)\)

\(= 134.100 = 13400\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.