Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu
Hoạt động 1 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam là 25 em. Tính số học sinh nữ của lớp.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Với hai số tự nhiên 5 và 2, có hay không số tự nhiên x mà 2 + x = 5 ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thử tài bạn trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Mai giúp mẹ bán hàng, theo yêu cầu của khách, Mai chia 20 quả táo thành 4 phần bỏ vào các túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu quả táo ?

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong giờ học nhóm, Tú ra cho các bạn trong tổ bài toán sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 40 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Điền vào chỗ trống :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Lan xếp 33 quả trứng có trong rổ vào các vỉ, mỗi vỉ đựng được 6 quả trứng. Hỏi Lan xết được bao nhiêu vỉ ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 41 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống ở các trường hợp có thể xảy ra :

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 42 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập An, Tú, Hải đã thực hiện những phép chia như sau :

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phép chia cho 3, cho 4, cho 5, số dư có thể bằng bao nhiêu ?

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập An chia một số tự nhiên cho 12 được thương là 7, số dư là 5. Tìm số đó.

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên x, biết :

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số thích hợp :

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ và số trừ cùng một số thích hợp :

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập - Tính nhẩm bằng cách nhân thừa số này, chia thừ số kia cho cùng một số thích hợp :

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính bỏ túi để tính :

Xem lời giải

Bài 7 trang 44 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết tập hợp A các số tự nhiên n, biết rằng :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất