Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên

Bình chọn:
4.2 trên 57 phiếu
Hoạt động 1 trang 134 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một chiếc xe khởi hành từ điểm O đi về phía âm với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau 3 giờ nữa xe sẽ tới điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 134 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một chiếc xe đi về phía dương với vận tốc 50km/giờ và xe dừng lại ở điểm 0. Hỏi cách đây 3 giờ xe đã ở điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Thực hiện phép tính :

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một chiếc xe khởi hành từ điểm 0 đi về phía dương với vận tốc 50km/giờ. Hỏi sau 3 giờ nữa xe sẽ ở điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một chiếc xe đi về phía âm với vận tốc 50km/giờ, xe đang ở điểm 0. Hỏi trước đây 3 giờ xe đã ở điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) 5 . 17

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ngày hôm nay ba của Lan kiểm tra hộp thư điện tử 5 lần, mỗi lần đều thấy báo : 0 mail. Hỏi ba của Lan nhận được bao nhiêu thư ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 136 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền dấu thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 137 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương. Q là tích của 6 số nguyên khác 0 trong đó có duy nhất một số dương. Bạn hãy cho biết P và Q là số dương hay số âm.

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 137 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính ở các ô trống, rồi so sánh kết quả tương ứng của hai cột màu xanh và màu đỏ :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 138 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Tính bằng hai cách :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 138 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính ở các ô trống, rồi so sánh kết quả tương ứng của hai cột màu xanh và màu đỏ :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 139 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Tìm ba bội của 4 ; -6.

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 139 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Có hai số nguyên a, b khác nhau

Xem lời giải

Bài 1 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem lời giải

Bài 3 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm tích số 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích số sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm x sao cho 24.x = 72.

Xem lời giải

Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất