Thử tài bạn trang 138 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

1. Tính bằng hai cách :

a) \(\left( { - 4} \right).\left( { - 5 + 5} \right)\)      

b) \(\left( {8 - 5} \right).\left( { - 2} \right)\)

2. Tính :

a) \(\left( { - 5} \right).18 + \left( { - 5} \right).83 + \left( { - 5} \right).\left( { - 1} \right);\)

b) \( - 2.\left( {a - 4} \right) + 2a.\)

Lời giải chi tiết

1.

a) Cách 1: \((-4).(-5 + 5) = -4.0 = 0\)

• Cách 2: \((-4).(-5 + 5) = -4.(-5) + (-4).5 \)\(\,= 20 + (-20) = 0\)

b) Cách 1: \((8 -5).(-2) = 3.(-2) = -6\)

• Cách 2: \((8 - 5).(-2) = 8.(-2) – 5.(-2) \)\(\,= -16 + 10 = -6\)

2.

a) \((-5).18 + (-5).83 + (-5).(-1) \)

\(= -5.[18 + 83 + (-1)] \)

\(= -5.100 = -500\)

b) \(-2.(a – 4) + 2a\)

\(= -2a – (-2).4 + 2a \)

\(= -2a + 8 + 2a = 8\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.