Bài tập - Chủ đề 7 : Tính chất chia hết

Bình chọn:
4.6 trên 87 phiếu
Bài 1 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng (hiệu) nào chia hết cho 7 :

Xem lời giải

Bài 2 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Dùng ba chữ số 5, 0, 6 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn điều kiện :

Xem lời giải

Bài 3 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho các số : 3654 ; 5342 ; 2515 ; 6570 ; 1428.

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 3 không ? Có chia hết cho 9 không ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền chữ số vào dấu * để :

Xem lời giải

Bài 7 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho số . Tìm tập hợp các giá trị của x để

Xem lời giải

Bài 8 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó

Xem lời giải

Bài 9 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Xem lời giải