Bài 8 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó

Đề bài

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó

a) Chia hết cho 3

b) Chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số và chia hết cho 3 có dạng: \(\overline {1000*} \)

\(\overline {1000*} \; \vdots \;3 \Rightarrow 1 + 0 + 0 + * = (1 + *) \vdots 3\) .Do đó: * = 2. Vậy số cần tìm là: 10002

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số và chia hết cho 9 có dạng: \(\overline {1000*} \)

\(\overline {1000*} \; \vdots\; 9 \)\(\;\Rightarrow 1 + 0 + 0 + * = (1 + *)\; \vdots \;9\) \(\Rightarrow * = 8\). Vậy số cần tìm là 10008

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 7 : Tính chất chia hết

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu