4. Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 9 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hoàng đã ăn hết một cái bánh pizza, Hà ăn hết

Xem lời giải

Bạn nào đúng 5 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Thu cho rằng

Xem lời giải

Thử tài bạn 8 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Thử tài bạn 9 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập a) Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân :

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 52 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hiện nay, Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu trên toàn thế giới và chiếm khoảng 50% khối lượng tiêu xuất khẩu trên toàn thế giới.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 6 trang 53 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hà và Loan cùng tính diện tích một tấm thảm hình chữ nhật có chiều dài

Xem lời giải

Thử tài bạn 10 trang 53 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu % :

Xem lời giải