Chủ đề 5 : Lũy thừa

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính thể tích một hình khối rubic (hình lập phương) có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 6cm.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Từ định nghĩa lũy thừa, em có nhận xét gì về sự liên hệ giữa phép nhân và lũy thừa ?

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 47 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Điền số vào ô trống cho đúng

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa :

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 48 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nam, An, Bảo, Thu thực hiện các phép tính như sau :

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ta đã biết

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ta có thực hiện được phép tính

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ta đã biết

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Viết thương hai lũy thừa sau dưới dạng một lũy thừa :

Xem lời giải

Bạn nào đúng trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Ba học sinh thực hiện các phép tính sau và có kết quả đều sai. Tìm lỗi mà các bạn mắc phải và giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa :

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Toán học và Sinh học

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính giá trị các lũy thừa sau :

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Lập bảng bình phương của các số tự nhiên từ 0 đến 20.

Xem lời giải

Bài 5 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem lời giải

Bài 6 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

Xem lời giải

Bài 7 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết các kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

Xem lời giải

Bài 8 trang 50 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 ? ( Chú ý có những số có nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa)

Xem lời giải

Bài 9 trang 51 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tính :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất