Hoạt động 6 trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Ta đã biết

Đề bài

Ta đã biết \(\overline {abcd}  = a.1000 + b.100 + c.10 + d \)\(\;= a{.10^3} + b{.10^2} + c.10 + d{.10^0}\left( {a \ne 0} \right)\)

Hãy viết số 3457 theo cách viết trên.

Lời giải chi tiết

3457 = 3.1000 + 4.100 + 5.10 + 7

        = 3.103 + 4.102 + 5.10 + 7.100

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số