Bạn nào đúng trang 49 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Ba học sinh thực hiện các phép tính sau và có kết quả đều sai. Tìm lỗi mà các bạn mắc phải và giải thích tại sao.

Đề bài

Ba học sinh thực hiện các phép tính sau và có kết quả đều sai. Tìm lỗi mà các bạn mắc phải và giải thích tại sao.

a) \({5^8}:{5^4} = 5.8:5.4 = 40:20 = 2\);      

b) \({7^{10}} - {7^4} = {7^{10 - 4}} = {7^6}\);  

c) \({3^{15}} - {3^{15}} = {3^{15 - 15}} = {3^0} = 1\).

Lời giải chi tiết

a) Lỗi sai, nhầm lẫn 58 = 5.8; 54 = 5.4. Sai về định nghĩa của lũy thừa

b) c) Lỗi sai, vận dụng công thức chia hai lũy thừa cũng cơ số cho trừ hai lũy thừa cùng cơ số.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số