2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức

Bình chọn:
4.1 trên 36 phiếu
Hoạt động 2 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhận xét bài làm của hai học sinh và nêu kết luận.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhận xét tính đúng, sai về bài làm của hai bạn cùng thực hiện bài toán ở hình bên.

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 56 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nhận xét cách thực hiện bài toán dưới đây và rút ra kết luận :

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong đợt tổng kết thi đua học kì I, lớp 6A được nhà trường thưởng 287 cuốn tập. Lớp đã ủng hộ cho các bạn học sinh vùng sâu, vùng xa 167 cuốn tập. Phần còn lại được chia đều cho bốn tổ trong lớp. Hỏi mỗi tổ nhận được bao nhiêu cuốn tập ?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Nhận xét và rút ra cách thực hiện thứ tự các phép tính từ bài toán sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 57 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Thử tài bạn trang 57(2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Tính :

Xem lời giải