Thử tài bạn trang 57(2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Đề bài

1. Tính :

a) \(32 + \left[ {6.\left( {11 + 1 - 4} \right)} \right]:8 + 12\);

b)   \(168 - \left\{ {5.\left[ {143 - {{\left( {15 - 12} \right)}^2}} \right] + 10} \right\}:10.\)

2. Tìm số tự nhiên x, biết :

a) \(521 - \left( {145 - x} \right) = 381\);

b)   \(\left( {6x - 39} \right):3 = 201\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & 1.\cr&a)\;32 + \left[ {6.\left( {11 + 1 - 4} \right)} \right]:8 + 12  \cr  &  = 32 + {\rm{[}}6.8]:8 + 12  \cr  &  = 32 + 48:8 + 12  \cr  &  = 32 + 6 + 12  \cr  &  = 50  \cr  & b)\;168 - \left\{ {5.\left[ {143 - {{\left( {15 - 12} \right)}^2}} \right] + 10} \right\}:10  \cr  &  = 168 - {\rm{\{ }}5.{\rm{[}}143 - 9] + 10\} :10  \cr  &  = 168 - {\rm{\{ }}5.134 + 10\} :10  \cr  &  = 168 - 680:10  \cr  &  = 168 - 68 = 100  \cr  & 2.\cr&a)\;521 - \left( {145 - x} \right) = 381  \cr  & 145 - x = 521 - 381  \cr  & 145 - x = 140  \cr  & x = 145 - 140 \cr& x = 5  \cr  & b)\;\left( {6x - 39} \right):3 = 201  \cr  & 6x - 39 = 201.3  \cr  & 6x - 39 = 603  \cr  & 6x = 603 + 39  \cr  & 6x = 642  \cr  & x = 642:6 \cr& x = 107 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.