Bài tập - Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên

Bình chọn:
4.8 trên 57 phiếu
Bài 1 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh các cặp kết quả sau :

Xem lời giải

Bài 3 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính tổng các số nguyên x, biết :

Xem lời giải

Bài 4 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Một chiếc tàu ngầm đang ở vị trí -20m so với mực nước biển, tàu tiếp tục lặn xuống thêm 15m nữa. Hỏi sau khi lặn xong, tàu ngầm sẽ ở vị trí nào ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 6 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 7 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và nhận xét kết quả :

Xem lời giải

Bài 8 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập So sánh :

Xem lời giải

Bài 9 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Thực hiện các phép tính sau :

Xem lời giải

Bài 10 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Không thực hiện phép toán, điền dấu thích hợp vào ô trống :

Xem lời giải

Bài 11 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho biết a là số nguyên dương lớn nhất có bốn chứ số và b là số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số. Tính tổng a + b.

Xem lời giải