Chủ đề 3: Góc - Đo vẽ góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 :

Giải bài tập Hình 1a là một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội Việt Nam và Kuwait trên sân Futsal.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 :

Giải bài tập Trên hình 2, ta gọi nửa mặt phẳng (I) là nửa mặt phẳng chứa bờ a chứa điểm M, còn nửa mặt

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Ở hình 2, nối M với N, nối M với P. Đoạn MN có cắt a không ? Đoạn thẳng MP có cắt a không ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 1 trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập 1. Hãy gọi tên các nửa mặt phẳng ở hình 3.

Xem lời giải

Thử tài bạn 2 trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập • Ở hình 5b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Xem lời giải

Hoạt động 4 trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên hình 5a, b, c, d, lấy điểm M trên tia Ox, điểm N trên tia Oy (M và N đều không trùng với điểm O). Trong mỗi trường hợp hãy nêu giao điểm của đoạn thẳng MN với tia Oz.

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy vẽ hai tia Oa, Ob bất kì, trên Oa lấy điểm A, trên Ob lấy điểm B khác với điểm O.

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy nêu tên và ghi kí hiệu các góc có đỉnh là A trong hình vẽ bên (hình 7).

Xem lời giải

Hoạt động 7 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Bây giờ là 5 giờ 15 phút. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút nữa thì kim giờ và kim phút tạo thành hai tia đối nhau ?

Xem lời giải

Thử tài bạn 3 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy vẽ hình rồi thực hiện bài toán sau :

Xem lời giải

Hoạt động 8 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 9, lấy điểm N nằm trên tia Ox. Điểm N có nằm bên trong góc xOy không ?

Xem lời giải

Hoạt động 9 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy quan sát thước đo góc của mình rồi mô tả nó.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Giờ học toán, thầy giáo vẽ góc AOB lên bảng (như hình bên), rồi gọi hai bạn Sang và Giàu lần

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy vẽ thước đo góc như hình dưới đây. Them em góc a trong hình vẽ có số đo là bao nhiêu độ ?

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đo các góc xOy, yOz và xOz trên hình vẽ (hình 12) rồi cho biết số đo của các góc ấy.

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy ước lượng và sắp xếp các góc của các mái nhà trong hình sau theo số đo góc từ bé đến lớn.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 94 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Kính lúp ở hình 16 có thể phóng một vật thể lên gấp 3 lần. Hỏi khi soi bằng kính lúp này thì một

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 94 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đo rồi so sánh các góc CMD, CMB, BMA, AMD, BCM, MCD và MDC trong hình vẽ sau, biết rằng ABCD là hình vuông và MA = MB = AB.

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 95 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đọc số đo của các góc trên hình vẽ sau, biết rằng các thao tác đo góc đều được thực hiện đúng :

Xem lời giải

Hoạt động 13 trang 95 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Không cần đo, hãy viết tên các góc trong hình sau vào các ô trống trong bảng dưới đây :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất