Thử tài bạn 2 trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập • Ở hình 5b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?

Đề bài

  • Ở hình 5b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?
  • Ở hình 5c, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy không ?
  • Ở hình 5d, tia Oz có nằm giữa hai tia Oy, Oz không ?
  • Sau 45 giây nữa, kim giây ở hình 4 có nằm giữa kim phút và kim giờ không ?

Lời giải chi tiết

  • Ở hình 5b, tia Oz có nằm giữa hai tia Ox, Oy.
  • Ở hình 5c, tia Oz không nằm giữa hai tia Ox, Oy.
  • Ở hình 5d, tia Oz không nằm giữa hai tia Oy, Oz.
  • Sau 45 giây nữa, kim giây ở hình 4 không nằm giữa kim phút và kim giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí