3. Số đo góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 9 trang 91 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy quan sát thước đo góc của mình rồi mô tả nó.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 1 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Giờ học toán, thầy giáo vẽ góc AOB lên bảng (như hình bên), rồi gọi hai bạn Sang và Giàu lần

Xem lời giải

Thử tài bạn 4 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy vẽ thước đo góc như hình dưới đây. Them em góc a trong hình vẽ có số đo là bao nhiêu độ ?

Xem lời giải

Hoạt động 10 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đo các góc xOy, yOz và xOz trên hình vẽ (hình 12) rồi cho biết số đo của các góc ấy.

Xem lời giải

Hoạt động 11 trang 93 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy ước lượng và sắp xếp các góc của các mái nhà trong hình sau theo số đo góc từ bé đến lớn.

Xem lời giải

Bạn nào đúng 2 trang 94 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Kính lúp ở hình 16 có thể phóng một vật thể lên gấp 3 lần. Hỏi khi soi bằng kính lúp này thì một

Xem lời giải

Hoạt động 12 trang 94 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đo rồi so sánh các góc CMD, CMB, BMA, AMD, BCM, MCD và MDC trong hình vẽ sau, biết rằng ABCD là hình vuông và MA = MB = AB.

Xem lời giải

Thử tài bạn 5 trang 95 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đọc số đo của các góc trên hình vẽ sau, biết rằng các thao tác đo góc đều được thực hiện đúng :

Xem lời giải

Hoạt động 13 trang 95 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Không cần đo, hãy viết tên các góc trong hình sau vào các ô trống trong bảng dưới đây :

Xem lời giải