Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy đo các góc

Xem chi tiết
Thử tài bạn 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 1 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 36b, tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không ?

Xem chi tiết
Hoạt động 2 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Hoạt động 2 trang 106 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho tia Oy. Hãy vẽ các tia Ox và Oz nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Oy.

Xem chi tiết
Thử tài bạn 2 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 2 trang 107 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập - Nếu hai góc

Xem chi tiết
Thử tài bạn 3 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 3 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 40, tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không ?

Xem chi tiết
Thử tài bạn 4 trang 109 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Thử tài bạn 4 trang 109 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Vẽ tia phân giác của góc bẹt.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 1 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho biết tia OB ở giữa hai tia OA và OC

Xem chi tiết
Bài 2 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 2 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc

Xem chi tiết
Bài 3 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 3 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho biết tia OB ở giữa hai tia OA và OC

Xem chi tiết
Bài 4 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 4 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 44 :

Xem chi tiết
Bài 5 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 5 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trong hình 45 :

Xem chi tiết
Bài 6 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 6 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tai Ox, vẽ các tia Oy,

Xem chi tiết
Bài 7 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 7 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Hãy trình bày cách vẽ góc xOy

Xem chi tiết
Bài 8 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 8 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Em hãy chọn câu đúng trong các câu trả lời sau :

Xem chi tiết
Bài 9 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 9 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc kề bù

Xem chi tiết
Bài 10 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 10 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao

Xem chi tiết
Bài 11 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2 Bài 11 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cho hai góc kề bù

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài