Bài 6 trang 110 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Giải bài tập Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tai Ox, vẽ các tia Oy,

Đề bài

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tai Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {15^o},\widehat {xOz} = {30^o}\)

a) Tia Oy có nằm giữa hai tia Ox và Oz không ?

b) So sánh các góc \(\widehat {xOy}\) và \(\widehat {yOz}\).

c) Tia Oy có là tia phân giác của góc \(\widehat {xOz}\) không ?

Lời giải chi tiết

 

a)Hai tia Oy, Oz cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, \(\widehat {xOy} < \widehat {xOz}\)  (vì \({15^0} < {30^0})\)  nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Ta có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oy nên:

\(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\)

\(\Rightarrow \widehat {yOz} = \widehat {xOz} - \widehat {xOy} = {30^0} - {15^0} = {15^{0.}}\)

Vậy \(\widehat {yOz} = {15^0} \Rightarrow \widehat {xOy} = \widehat {yOz}( = {15^0}).\)

c) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (câu a) và \(\widehat {yOx} = \widehat {yOz}\)  (câu b)

Do đó Oy là tia phân giác của góc xOz.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu